Винрок

програмууд

Нүүр хуудас »Гэлээ.  програмууд

Үйлчилгээтэй зах зээл:


Нефть-химийн
Нефть ба хийн
Цахилгаан үүсгэвэр
Цөмийн
Салхины эрчим хүч
Далайн инженерийн
Хүнд инженерийн
Метро инженерчлэл
Байгаль орчны инженер

Winrock-ийн бүтээгдэхүүнийг ашигладаг тоног төхөөрөмж:


Хавхлага
Насос
Даралт
Турбин
Усан онгоц
Болиер
Гүүр
Дулаан солилцогч
Дэд тоног төхөөрөмж
Худгийн худгийн тоног төхөөрөмж
Уул уурхайн тоног төхөөрөмж
Цахилгаан машин
Цөмийн реактор
Шугам хоолой